Inschrijving

Nodig bij inschrijving :
  • geldig legitimatiebewijs
  • verzekeringspas

Algemeen

Voor algemene vragen en het maken van een afspraak kunt u bellen van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 op nummer
020 737 17 82

Spoedeisende hulp

Voor spoedeisende hulp kunt u ‘s avonds en in het weekend bellen met Tandarts Bemiddelingsbureau, telefoonnummer
0900-812230.

Nieuwe patiënten

Voor het eerste bezoek bij uw tandarts kunt u het volgende verwachten:
  • Afnemen van een medische vragenlijst.
  • Een rontgenologisch onderzoek, meestal bestaand uit 2 overzichtsfoto’s.
  • Gebitsreiniging (beperkt-gemiddeld of uitgebreid afhankelijk van de hoeveelheid plak en/of tandsteen).
  • Bespreken van de problemen en het samen met u maken van een behandelplan.

Daar waar zich grote problemen voordoen kan een extra rontgenfoto noodzakelijk zijn.

Verhinderd

Mocht u verhinderd zijn, dan verzoeken wij u minimaal 24 uur voor de afspraak af te bellen. Voor afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, zal de geplande tijd in rekening worden gebracht.

Behandeling

De behandeling gebeurt wanneer u dit wenst altijd onder verdoving. De tandarts heeft veel ervaring met het behandelen van angstige patienten. Een goed begin hierbij is het vertrouwen in uw tandarts. De tandarts stopt meteen als u uw hand opsteekt. Laat de tandarts ook weten als u angstig bent, dan kan hij hier rekening mee houden door u bijvoorbeeld te vertellen wat hij doet tijdens de behandeling (of juist niet!) als u dit op prijs stelt.

Praktijkregelementen