Vragen en antwoorden

Bij een tandartsenpraktijk denken we al snel aan gebitsproblemen, maar een goede mondzorg omvat veel meer. Vaak wordt daar weinig aandacht aan besteed, terwijl veel klachten voorkomen kunnen worden. Het deskundige team van KIES behandelt ook deze problemen onder narcose. Denk aan een grondige reiniging van de mond, de behandeling van ontstoken tandvlees en andere klachten bij kauwen, bijten, smaak en spraak. Een gebrekkige mondzorg kan tot serieuze gezondheidsproblemen leiden, zoals ondervoeding en ernstige infecties. Daarnaast kan een relatief onschuldig probleem, zoals een slechte adem, van grote invloed zijn op uw sociale contacten. Voelt u zich wel eens belemmerd door mondproblemen, maar bent u bang voor de behandeling? De narcosetandarts van tandartspraktijk KIES biedt een oplossing voor uw angst én uw klachten, bijvoorbeeld:

  • Bloedend en ontstoken tandvlees
  • Slechte adem
  • Ernstige aanslag of tandsteen

Angstpatiënten; een kwart van alle Nederlanders heeft last van tandartsangst. En zo’n 500.000 Nederlanders hebben zelfs een tandartsfobie. Men is dan zo bang, dat men tandartsbezoek in principe vermijdt met alle nare gevolgen voor het gebit van dien. In vrijwel alle gevallen is een nare tandartservaring de oorzaak.

Onze tandartsen zijn gespecialiseerd in angstige patiënten. Door zeer specifieke ontspanningsoefeningen en een aandachtige begeleiding van patiënten in de stoel is bij het overgrote deel van onze patiënten de angst overgegaan.

Bij het eerste bezoek wordt er kennisgemaakt met de tandarts, de persoonsgegevens worden gecontroleerd en de medische anamneselijst wordt met u doorgenomen. De tandarts bekijkt het gebit en bepaalt of er foto’s gemaakt moeten worden. Nadat de foto’s zijn gemaakt, wordt er bepaald of u een behandeling nodig heeft. Zo ja, dan wordt er een behandelplan opgesteld en u krijgt een begroting mee. Als u geen behandeling nodig heeft, wordt er een afspraak gemaakt over 6 maanden.

Bij verhindering dient de afspraak minimaal 24 uur van te voren te worden afgebeld teneinde kosten voor een niet nagekomen afspraak te voorkomen.

Bloedend tandvlees wil zeggen dat uw tandvlees ontstoken is. Gezond tandvlees bloedt niet! Bespreek dit probleem met de tandarts of mondhygiëniste, zij kunnen u er mee helpen.

FAQ